Budżet Obywatelski w gminie Koronowo na rok 2025

Witamy na stronie Budżetu Obywatelskiego w gminie Koronowo. Weź udział i zadecyduj, które projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku w Koronowie. Zapraszamy do udziału!

Zgłoś projekt
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  20.05.2024 10:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  27.05.2024 00:00
  30.06.2024 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  01.07.2024 00:00
  16.08.2024 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  10.09.2024 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  10.09.2024 00:00
  22.09.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  24.09.2024 12:00

Drodzy Mieszkańcy

Ruszamy z IV edycją Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski daje realny wpływ mieszkańcom na realizację konkretnych inwestycji w najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy sami będą mogli zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o rozwoju naszego miasta. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować wiele ciekawych pomysłów. Zachęcam do czynnego udziału. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski

Dlaczego warto aktywnie uczestniczyć w Budżecie Obywatelskim?

Zgłaszając projekty i głosując doprowadzasz do realizacji projektów, mających realny wpływ na nasze życie.

Trzy
powody

Powodów do zaangażowania się w Budżet Obywatelski w gminie Koronowo jest dużo więcej. Ideą powstania Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście była chęć oddania głosu mieszkańcom. To efektywny sposób komunikacji mieszkańców z lokalną władzą. Budżet Obywatelski to narzędzie dzięki, któremu możesz realnie wpływać na to, co dzieje się w naszym mieście. Proponujemy, decydujemy i realizujemy!

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 20.05.2024 10:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 27.05.2024 00:00
  30.06.2024 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.07.2024 00:00
  16.08.2024 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 10.09.2024 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 10.09.2024 00:00
  22.09.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 24.09.2024 12:00