Budżet Obywatelski w gminie Koronowo na rok 2022

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 24.05.2021 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.06.2021 00:00 30.06.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.07.2021 00:00 19.08.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 06.09.2021 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 06.09.2021 00:00 20.09.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 21.09.2021 15:00